Your Company Logo Here

www.kiekmaar.be
Meer info ?
Mail: Eric

Lendelede


Kerk Lendelede lente 2003

Lendelede is het dorp waar wij wonen en leven.

Lendelede is een oude nederzetting; volgens oude kronieken liep er van Noord naar Zuid een Romeinse heirweg door de gemeente.

De oudste bekende vermelding van Lendelede dateert van het jaar 1078, dan wordt de naam “Lethae” voor het eerst vermeld.

Het gaat hier zonder twijfel over Lendelede. Immers een zekere vrouw Folkswinde en haar zonen, schenken twee bundergoed aan het dorp “Lethae, dit tot zielerust van de overleden echtgenoot en vader Rudolf.

Praetorium Lethae tekening uit de Flandria Illustrata door Louis Debersaques 1640Belangrijk is de vermelding “Villa videlecit Lethae nomine”. “Villa Lethae” was op dit ogenblik een dorp, alwaar er misschien al een kapel of een kerkje stond. (bron Wikipedia)

In 1146 was er zeker een bedehuis want in dat jaar schonk bisschop Anselmus van Doornik het "Altare Liedda" aan de St. Maartensabdij van Doornik. Dit betekende dat genoemde abdij het recht kreeg de priester voor te stellen die te Lendelede pastoor zou worden. Dit bewijst dat er dan zeker een parochiekerk stond, waarvan de inkomsten voldoende waren om een pastoor te onderhouden.

Sint-Blasiuskerk

St Blasiuskerk 1980Sint Blasius bisschop en martelaar (overleden vermoedelijk circa 316) is een heilige in de Rooms-Katholieke Kerk en ook in de Oosters orthodoxe kerk.

Er is niet veel over hem bekend anders dan door latere legenden.

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste en de marteldood gestorven zijn.

Schilderij Sint Blasius Beschermheilige Sint Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen.

Binnen de Katholieke kerk wordt in veel parochies op 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester of de diaken tijdens Maria Lichtmis gewijde -kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt.

Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest').

BZijaltaar linkslasius is ook de beschermheilige van de stad Dubrovnik waar hij bekend staat als Sveti Vlaho.

De cultus rond Blasius nam een hoge vlucht in de elfde en twaalfde eeuw.
Hij is een van de Veertien heilige helpers.

In Engeland staat hij bekend als patroon van de wolwerkers.

In vele Nederlandse plaatsen zijn kerken aan hem gewijd, onder andere in het Zeeuwse Heinkenszand en in de Twentse plaatsen Delden en Beckum.

Ook de basiliek van Made in Noord-Brabant is naar deze heilige vernoemd. Zijn naamdag wordt in de katholieke kerk gevierd op 3 februari, in de orthodoxe kerken op 11 februari


Bergkapelomhoog

Een stuk geschiedenis van de bergkapel.  

Bergkapel 18x24 met schrijn en beeldOmstreeks 1600 telde Lendelede vele bossen o.a. het Kijkbos. Dit lag op een heuvel dicht bij het dorpsplein.Dit bos is reeds lange tijd verdwenen.

Misschien situeert zich op de plaats van de bergkapel over enkele tientallen jaren opnieuw het huidige ‘”Geboortebos”.

Schrijn uit de BergkapelNu en dan velde en zaagde men er bomen. Op een dag dat de zagers aan het werk waren, meenden zij op een nagel te zagen. De zaag werd verscheidene malen verlegd, maar steeds opnieuw overkwam hen hetzelfde. Toen zij de boom opensloegen bemerkten zij met verwondering dat zij op een marmeren beeld van O.L.Vrouw gezaagd hadden. Uit de borst schoten  zeven stralen verwijzend naar de zeven smarten van Maria.

Bergkapel 8 juli 2004Dit beeldje werd naar de kerk gebracht, maar, zegt de legende, ’s anderdaags vond men het weer op de berg, waar men het daags voordien ontdekt had.

De Lendeleedse christenen verstonden uit die wondere gebeurtenis dat de Heilige Maagd op deze plaats wilde vereerd worden,en zij besloten daarom om op deze plaats een kapel te bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. De nieuwe kapel ontving door het volk de naam van “BERGKAPEL”. Dit was in 1650.

altaar bergkapelMaria toonde door vele weldaden dat zij met een bijzondere liefde de gebeden aanvaardde welke op deze plaats tot haar gericht werden. De godvruchtigheid en verering tot O.L.Vrouw van de Zeven Weeën groeide gedurig aan. Eind 1700 bouwde men een portaal aan de bergkapel. Onder invloed van E.H. Pastoor Debeir vereerde men er eveneens St. Jozef, H. Antonius v. Padua, H. Rochus, H. Margarita, en de H. Apollonia.

Lees meer over de Bergkapel en download het boekje   omhoog